Tuesday, 05/07/2022 - 15:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU - CHƯƠNG MỸ

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học: 2018 - 2019

Thực hiện  kế hoạch số 138/KH- UBND ngày  03 tháng 5 năm 2018 của UBND  nhân dân huyện Chương Mỹ về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học  2018 – 2019 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Hoàng Diệu

Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường;

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học: 2018 - 2019

Thực hiện  kế hoạch số 138/KH- UBND ngày  03 tháng 5 năm 2018 của UBND  nhân dân huyện Chương Mỹ về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học  2018 – 2019 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Hoàng Diệu

Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường;

Trường THCS  Hoàng Diệu  xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH. YÊU CẦU.

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học.

Điều tra chính xác số trẻ 6 tuổi trên địa bàn, Thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải, gây bức xúc cho CMHS.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG.

I. Tuyển sinh vào lớp 6.

  1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh.

- Phương thức tuyển sinh vào lớp 6: Tuyển theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh.

- Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển 4 lớp Một với 162 học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Hoàng Diệu ở độ tuổi sinh năm 2007 vào học lớp 6 năm học 2018 – 2019. Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi.

Nếu số học sinh có hộ khẩu thường trú theo đúng phân tuyến tuyển sinh nhập học quá chỉ tiêu, nhà trường sẽ báo cáo với Phòng GD&ĐT huyện  Chương Mỹ  để xin ý kiến chỉ đạo.

2.Quy định học sinh đúng tuyến: Có hộ khẩu thường trú tại  xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

3 Hồ sơ tuyển sinh gồm :

a. Học sinh lớp 6 mới ( sinh năm 2007)

- Đơn xin học ( theo mẫu)

- Bản sao khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản photo Sổ Hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã.

b. Học sinh từ lớp7- 9 chuyển về:

- Học bạ có đủ điểm, dấu, chữ kí của trường cũ.

- Giấy giới thiệu chuyển trường.

4 Quy trình tuyển sinh:

4.1/ Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6:

* Đối tượng tuyển sinh: HS đúng tuyến.

* Thời gian tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/7/2018 đến ngày 09/7/2018.

* Các bước tuyển sinh trực tuyến:

Bước1:Truy cập vào trang đăng kí tuyển sinh trực tuyến http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng kí tuyển sinh.

Bước 2: Chọn loại đăng kí tuyển sinh: Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019.

Bước 3: Đăng kí tuyển sinh: CMHS nhập mật mã HS và mật khẩu, nhấn nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin HS đưa lên biểu mẫu trực tuyến, rồi bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến. Sau đó nhấn nút Tiếp tục.

 Bước 4: Xác nhận thông tin đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, CMHS nhập Mã xác nhận và nhấn nút Gửi thông tin.

 Bước 5: Đăng kí thành công.

        Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng kí tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã hồ sơ đăng kí của HS. CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử liên hệ.

CMHS có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng kí tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.

4.2/ Tuyển sinh trực tiếp vào lớp 6:

Thời gian tuyển sinh (học sinh đúng tuyến): Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018

Giờ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Buổi sáng  từ 8h00 – 11h00 hàng ngày. Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Sau ngày 18/7/2018, căn cứ vào số lượng tuyển sinh vào lớp 1 tại trường Tiểu học  nếu còn chỉ tiêu hoặc chưa đủ chỉ tiêu nhà trường  sẽ báo cáo phòng GD&ĐT và xin ý kiến chỉ đạo thực hiện .

Từ ngày 18/7/2018 - 22/7/2018 nhà trường tuyển sinh các trường hợp trái tuyến (nếu còn chỉ tiêu và được sự cho phép của phòng GD&ĐT): Buổi sáng từ 8h00 – 11h00.

5/ Hội đồng tuyển sinh gồm :

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức vụ trong HĐ

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Hùng

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

 

2

Đào Thị Bao

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

 

3

Dương Thị Hồng Nga

Nhân viên VT

Thư ký

 

4

Bùi Thị Hậu

CTCĐ - TTCM

Thành viên

 

5

Phùng Đặng Thu Huyền

GV-TT chuyên môn

Thành viên

 

6

Lê Đức Hải

GV-TP chuyên môn

Thành viên

 

7

Trần Thị Trã

Giáo viên

Thành viên

 

8

Nguyễn Thế Thiệu

Giáo viên

Thành viên

 

9

Nguyễn Thị Thuận

Nhân viên y tế

Thành viên

 

10

Trịnh Thị Hiến

Nhân viên

Thành viên

 

11

Lê Thị Hảo

Kế toán

Thành viên

 

12

Trần Thị Xuân

Nhân viên

Thành viên

 

* Phân công nhiệm vụ:

-Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng ban chịu trách nhiệm chung.

-Bà Đào Thị Bao  – PTB chịu trách nhiệm chuyên môn, cơ sở vật chất.

-Các thành viên còn lại tham gia thu, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh và nhập dữ liệu hồ sơ học sinh vào phần mềm tuyển sinh đối với trường hợp phụ huynh chưa đăng ký tuyển sinh trực truyến cho HS.

6/ Quy định về công tác tuyển sinh:

- CMHS có thể đăng kí tuyển sinh trực tuyến hoặc đến trường trực tiếp đăng kí.

- Học sinh đến nhập học phải có đầy đủ hồ sơ tuyển sinh theo qui định.

- Đ/c Phó hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu đảm bảo đủ các điều kiện nhập học, ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ngày nhập học, kí và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng kí đóng dấu. Người kiểm tra hồ sơ và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hội đồng tuyển sinh triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ thời gian:

+ Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/7/2018- 09/7/2018

+ Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2018 – 18/7/2018

- Từ 20/7/2018 đến 22/7/2018, nhà trường tuyển sinh những trường hợp trái tuyến (nếu còn chỉ tiêu và được sự cho phép của phòng GD&ĐT).

- Nhà trường phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trên địa bàn xã trước thời gian bắt đầu tuyển sinh trực tuyến trước  10 ngày ( từ ngày 20/6/2018).

- Nhà trường chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công tác tuyển sinh            (CSVC, đội ngũ, các hồ sơ liên quan,…).

-Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh của UBND huyện Chương Mỹ, của PGD, của trường và công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

- Địa điểm tuyển sinh của trường: Trường THCS xã Hoàng Diệu

        - Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm bám sát hướng dẫn và kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và giải thích rõ với PHHS (nếu có trường hợp thắc mắc) để làm tốt công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.

       - Mọi trường hợp chưa rõ về hồ sơ, thành viên trong hội đồng trực tiếp tuyển sinh phải báo cáo với đồng chí Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

      - Thực hiện chế độ báo cáo thông tin về Phòng GD&ĐT theo đúng quy định trong Kế hoạch tuyển sinh số 138/KH- UBND của UBND huyện Chương Mỹ. Trong quá trình tuyển sinh, nếu có vấn đề cần giải quyết ngay, nhà trường sẽ báo cáo kịp thời PGD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo đó.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Hoàng Diệu năm học 2018 - 2019. Đề nghị toàn thể CBGV, NV nghiên cứu kỹ kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- P GD&ĐT Ch.M để b/c;

- Lưu :VT.                                                                                           Nguyễn Đình Hùng

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 75
Hôm qua : 87
Tháng 07 : 216
Năm 2022 : 5.322